Esittely

Kuva_lapsettomuuskirjaan.png

Olen Raili Tiihonen, psykoterapeutti (Valvira, ACC), perheterapeutti (ET, KELA), terapeuttinen sielunhoitaja ja työnohjaaja (Story). Peruskoulutukseltani olen diakoni ja filosofian maisteri.

Olen tehnyt terapeuttista työtä vuodesta 2011 lähtien. Sitä edeltävään työhistoriaani sisältyy pitkä jakso monikulttuurisessa, perhekeskeisessä sosiaali- ja diakoniatyössä Suomessa ja Ranskassa.

Terapeuttista ajatteluani ohjaa holistinen ihmiskäsitys. Perheterapeuttina otan asiakkaani huomioon paitsi yksilönä, myös osana hänen perhettään ja lähipiiriään. Taustaoletuksenani on, että mieli rakentuu suhteessa toisiin. Hyvinvointiimme vaikuttaa paljon se, millainen vuorovaikutussuhteemme oli läheistemme kanssa menneinä vuosina, ja millainen se on nyt. Jokainen meistä kantaa mukanaan jotain menneiltä sukupolvilta, niin voimavaroja kuin taakkoja. Toisaalta yhden perheenjäsenen pulmat ovat myös yhteydessä koko perheen hyvinvointiin.

Perheterapia ei ole yksittäinen terapiamuoto, vaan joukko erilaisia terapiamenetelmiä. Työskentelyäni leimaakin integratiivisuus, jossa yhdistän tarpeen mukaan erilaisia psykoterapeuttisia lähestymistapoja. Analyyttinen ja psykodynaaminen ajattelu kulkevat mukana yhtenä näkökulmana. Voimavarakeskeisyys ja siihen liittyen dialogisuus ovat työni ja koulutusteni kautta tulleet läheisiksi. Dialogisessa työskentelyssä tärkeää on kuunteleva keskustelu.

Pariterapeuttisessa työssäni käytän pääsääntöisesti tunnekeskeistä pariterapiamenetelmää.

Työ- ja opiskelu-urani ovat antaneet minulle mahdollisuuden tutkia kulttuurien kohtaamiseen liittyviä asioita. Kulttuurien yhteensovittamiseen liittyy samoja elementtejä, olipa kyseessä kahden kansalaisryhmän erilaiset kulttuurit tai esimerkiksi puolisoiden erilaiset perhetaustat. Voimavarakeskeisessä työskentelyssä luodaan tilaa moniäänisyydelle ja haetaan siitä käsin uusia merkityksiä asioille ja kokemuksille.