Esittely

Olen Raili Tiihonen, psykoterapeutti (ACC, Valvira), perheterapeutti (ET, KELA), pätevöitynyt Tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT, KELA) ja työnohjaaja (Story). Peruskoulutuksena minulla on diakonia- ja sosiaalityöntutkinto ja FM-tutkinto.

Olen tehnyt terapeuttista työtä vuodesta 2011 lähtien. Sitä edeltävään työhistoriaani sisältyy pitkä jakso monikulttuurisessa, perhekeskeisessä sosiaali- ja diakoniatyössä Suomessa ja Ranskassa.

Terapeuttista ajatteluani ohjaa holistinen ihmiskäsitys. Mieli rakentuu suhteessa toisiin. Se on välittömässä yhteydessä kehon kanssa. Otan asiakkaani huomioon yksilönä sekä osana hänen perhettään ja lähipiiriään. Hyvinvointiimme vaikuttaa paljon se, millainen vuorovaikutussuhteemme oli läheistemme kanssa menneinä vuosina, ja millainen se on nyt. Jokainen meistä kantaa mielessään ja kehossaan jotain menneiltä sukupolvilta, niin voimavaroja kuin taakkoja. Toisaalta yhden perheenjäsenen pulmat ovat yhteydessä koko perheen hyvinvointiin. Kiintymyssuhdenäkökulma on keskeinen työskennellessäni asiakkaideni kanssa ja työskentelen Tunnekeskeistä terapiamenetelmää käyttäen. Olen saanut myös Senso-motorisen traumaterapiakoulutuksen (Senso 1 ja 2) ja käytän työssäni enenevässä määrin kehollisia menetelmiä.

Perheterapiassa työskennellään koko perheen kanssa. Kaikki perheenjäsenten on mahdollista saada äänensä kuuluviin. Edellä mainittujen menetelmien lisäksi voimavarakeskeisyys ja dialogisuus ovat työni ja koulutusteni kautta tulleet läheisiksi.

Työ- ja opiskelu-urani ovat antaneet minulle mahdollisuuden tutkia kulttuurien kohtaamiseen liittyviä asioita. Kulttuurien yhteensovittamiseen liittyy samoja elementtejä, olipa kyseessä kahden kansalaisryhmän erilaiset kulttuurit tai esimerkiksi puolisoiden erilaiset perhetaustat. Voimavarakeskeisessä työskentelyssä luodaan tilaa moniäänisyydelle ja haetaan siitä käsin uusia merkityksiä asioille ja kokemuksille.

Palveluihin kuuluu myös terapeuttinen sielunhoito. Valmiuksia siihen olen saanut terapeuttisen sielunhoidon koulutuksista Ranskassa ja Suomessa sekä kirkon perheneuvojakoulutuksessa.