Psykoterapia

Psykoterapia antaa mahdollisuuden tarkastella parisuhteessa, perheessä tai omassa mielessä olevia kipua tuottavia asioita, kohdata vaikeita tunteita ja opetella säätelemään niitä. Avunhakija voi vahvistua omana itsenään, puolisona ja perheenjäsenenä. Terapiaan hakeutumisen syitä voivat olla esim. parisuhdekriisi, lapsen sairastuminen, avioero tai lapsettomuus. Yksilöllistä apua voi saada esim. silloin kun tuntee epämääräistä henkistä pahoinvointia, jos on joutunut yllättävään kriisiin, työuupumukseen tai masennukseen, tai jos sopeutuminen uuteen kulttuuriin käy liian raskaaksi.

20150608_191743-1-1.gifTutkimukset osoittavat, että asiakkaan ja terapeutin välinen suhde on merkittävä parantava tekijä psykoterapiassa. Ensimmäisellä kerralla asiakkaan kanssa tutustutaan ja kartoitetaan tilannetta. Psykoterapian tuoma apu on sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa sitä haetaan. Toisaalta koskaan ei ole myöhäistä käsitellä elämän aikana koettuja vaikeita asioita.

Yksilöterapiaan voi hakeutua joko yksin, tai se voi olla osa pari- tai perheterapiatyöskentelyä. Yksilöterapia suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Terapiaistunnon pituus on 45 tai 60 minuuttia.

Pariterapiassa puolisot voivat yhdessä tarkastella parisuhteeseensa liittyviä pulmia ja etsiä keskinäistä yhteyttä parantavia vuorovaikutusmalleja. Siihen voi hakeutua yllättäen puhjenneessa kriisissä tai pitempään jatkuneessa epätyydyttävässä tilanteessa. Pariterapiassa pyritään kuuntelemaan molempia puolisoita tasapuolisesti ja annetaan kummallekin mahdollisuus ilmaista itseään ja kuulla toinen toistaan. Pariterapiaistunnon pituus on 90 minuuttia.


Perheterapiasta voi hakea apua silloin, kun perhe joutuu voimavaroja koettelevaan tilanteeseen minkä tahansa syyn vuoksi. Työskentelyssä annetaan tilaa myös lapsen äänelle hänen ikäkautensa huomioon ottaen. Perheterapiaan voi hakeutua koko perhe tai jotkut sen jäsenet. Myös uusperheet voivat hyötyä perheterapiasta. Terapiaistunnon pituus on 90 minuuttia. Asiakas voi hakea perheterapiaan Kelan kuntoutustukea.