Psykoterapia

Psykoterapia antaa mahdollisuuden tarkastella parisuhteessa, perheessä tai omassa mielessä olevia kipua tuottavia asioita. Avunhakija voi vahvistua omana itsenään, puolisona ja perheenjäsenenä. Terapiaan voi hakeutua itse tai tulla lääkärin lähetteellä. Hakeutumisen syitä voivat olla esim. parisuhdekriisi, lapsen sairastuminen, ero tai lapsettomuus. Yksilöllistä apua voi saada esim. silloin kun tuntee epämääräistä henkistä pahoinvointia, jos on joutunut yllättävään kriisiin, työuupumukseen tai masennukseen, tai jos sopeutuminen uuteen kulttuuriin käy liian raskaaksi. Psykoterapian tuoma apu on sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa sitä haetaan. Toisaalta koskaan ei ole myöhäistä käsitellä elämän aikana koettuja vaikeita asioita.

Ensitapaamisessa asiakkaan kanssa tutustutaan ja kartoitetaan tilannetta. Yksilöterapiaan voi hakeutua joko yksin, tai se voi olla osa pari- tai perheterapiatyöskentelyä. Yksilöterapia suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Terapiaistunnon pituus on 45 tai 60 minuuttia.

Pariterapiassa puolisot voivat yhdessä tarkastella parisuhteeseensa liittyviä pulmia ja etsiä keskinäistä yhteyttä parantavia vuorovaikutusmalleja. Siihen voi hakeutua yllättäen puhjenneessa kriisissä tai pitempään jatkuneessa epätyydyttävässä tilanteessa. Pitkittyneessä hankalassa tilanteessa työskentely voi kestää useita kuukausia.

Perheterapiasta voi hakea apua silloin, kun perhe joutuu voimavaroja koettelevaan tilanteeseen minkä tahansa syyn vuoksi. Työskentelyssä annetaan tilaa lapsen äänelle hänen ikäkautensa huomioon ottaen. Perheterapiaan voi hakeutua koko perhe tai jotkut sen jäsenet. Myös uusperheet voivat hyötyä perheterapiasta. Terapiaistunnon pituus on 90 minuuttia.