Eroauttaminen

Ero on suuri muutos ja usein kriisi niin eroaville itselleen kuin heidän läheisilleen. Se synnyttää vahvoja tunteita ja johtaa helposti ristiriitaisiin ja hankaliin tilanteisiin. Samaan aikaan kun eroavat puolisot irrottautuvat parisuhteestaan täytyisi heidän pystyä sopimaan lasten huoltoon liittyvistä asioista. Ero on kriisi myös lapselle. Vanhempien asiallinen käytös toisiaan kohtaan ja toimivan erovanhemmuuden rakentaminen edesauttavat lasta selviämään erokriisistä ja myöhemmästä elämästä.

Eroauttaminen on sitä, että asiakas saa neutraalin ja turvallisen paikan käydä läpi eroon liittyviä tunteita ja asioita. Eron työstäminen on suositeltavaa, Jotta elämää voisi lähteä rakentamaan uudelleen.