Työnohjaus

Yksi ammatillisen kehittymisen lähtökohtia on omien työskentelytapojen tutkiminen ja arvioiminen sekä uusien oivallusten tekeminen. Työnohjaus tarjoaa tilaisuuden asettua tutkimaan omaa työtä ja työyhteisöä välimatkan päästä luottamuksellisesti työnohjaajan kanssa. Siinä voidaan tarkastella työyhteisön kulttuuria, vuorovaikutustapoja, arvoja ja työn synnyttämiä tunteita, sitä, mikä milloinkin on ajankohtaista. Työnohjaus voi auttaa tunnistamaan omia rajoja, löytämään voimavaroja, lisäämään työhyvinvointia ja kehittämään omaa työotetta yksilönä ja työtoveriryhmässä.

Työnohjaajana lähestymistapani on voimavarakeskeinen. Työskentelyäni leimaa dialogisuus. Dialogi on avointa keskustelua, jossa keskeistä on kuuntelu, toisen kunnioittaminen ja tilan antaminen moniäänisyydelle. Siinä työhön liittyvää pulmaa tai tilannetta tutkitaan yhdessä. Ryhmässä työnohjattavien erilaisetkin näkemykset voivat tulla esille. Kenenkään näkemys ei ole toista arvokkaampi tai totuusarvoltaan toista korkeammalla. Haastavissakin tilanteissa voidaan löytää luovia ratkaisuja, kun erilaisille näkemyksille annetaan tilaa, ja osapuolet saavat kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja yhteisestä ajattelusta.

Työnohjausistunnot yksilöille kestävät 60 minuuttia ja ryhmille 90 minuuttia.