Terapeuttinen sielunhoito

Sielunhoito on osa kristillisen seurakunnan elämää ja toimintaa. Sitä voivat tarjota seurakuntalaiset toinen toisilleen ja seurakuntien työntekijät osana virkansa hoitamista. Terapeuttinen sielunhoito on ammattimaista keskusteluapua, jota tarjoavat siihen koulutetut henkilöt.

Terapeuttista sielunhoitoa leimaa prosessinomaisuus. Siinä asioita voidaan tarkastella samanaikaisesti sekä henkisestä että hengellisestä näkökulmasta. Terapeuttisessa sielunhoidossa asiakas voi mielen alueen hankaluuksien lisäksi käsitellä hengellisen elämän vaikeita kokemuksia. Tällainen voi olla esimerkiksi koettelevan elämäntilanteen esiin nostama eksistentiaalinen pohdinta, joka on johtanut hengelliseen kriisiin. Muita tilanteita voivat olla mm. hengellisen väkivallan kokemukset tai hoitamatta jäänyt suruprosessi.

Terapeuttisessa sielunhoidossa hoitavia elementtejä terapeutin ja asiakkaan välisen suhteen lisäksi ovat kristilliset symbolit, esimerkiksi rukous. Teologisesti työskentelyäni sielunhoitajana ohjaavat evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjat ja Raamattu.